Mijn missie is de ander inzichtelijk te maken hoe dicht geluksmomentjes voor je voeten liggen.

                       Gitthy aug 2018

 

 

Mijn naam is Gitthy Thielen. Momenteel ben ik ruim 20 jaar werkzaam in de gehandicaptenzorg. Eerst in de directe zorg met kinderen met een lichte tot zeer ernstige verstandelijke beperking eventueel met autisme, later in een leidinggevende functie bij volwassen verstandelijk beperkte gehandicapte mensen met epilepsie.
Met het ouder worden ben ik me steeds bewuster geworden zelf verantwoordelijk te zijn voor mijn eigen leven en het zien van mijn eigen geluk. Ik ben dus ook zelf verantwoordelijk voor het toelaten van het plezier en de passie in mijn leven. Meer en meer ontdek ik dat ik, naast het motiveren en stimuleren van mensen in hun professionele ontwikkeling ook (terug) verlang naar het begeleiden van mensen en kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling en hen willen stimuleren het geluk te zien in hun leven. Geluk zit immers al in kleine dingen. Het is alleen de kunst het te zien! Ik ervaar namelijk zelf hoeveel mooier je leven wordt als je je persoonlijk kunt ontwikkelen, kunt genieten van geluksmomentjes en jezelf daarbij kunt accepteren zoals je bent. De opleidingen tot energetisch therapeut, persoonlijke coachingstrajecten, docent kinderyoga en de opleiding tot HSP (high sensitive persons) therapeut hebben mij daarin geholpen. Leven in het hier en nu is daarin van groot belang naar mijn idee.

 

Ik heb zelf in mijn leven ervaren hoe belangrijk het is de zaken uit het verleden daar te laten. Pas een aantal jaar geleden heb ik mijn hooggevoeligheid herkent en erkent. Toen pas kon ik inzien dat mijn gevoel van anders zijn ten opzichte van de mensen om mij heen te maken had met mijn hooggevoeligheid. Bijvoorbeeld niet zonder meer kunnen mengen in grote groepen mensen. Vermoeidheid als ik in grote groepen mensen was geweest. Wisselende stemmingen die daaruit voortkwamen. Deze aspecten, die ik dus eerder wel voelde en ervaarde maar niet herkende, hebben mij gemaakt tot wie ik nu ben. Ik kan daar nu dankbaar voor zijn. Eerder niet hoor! Toen ervaarde ik het alleen maar als heel vervelend! Maar nu kan ik inzien dat deze ervaringen mij ook gevormd hebben tot de persoon die ik nu ben. En dat deze leerervaringen mij uiteindelijk rijker gemaakt hebben. Nu ik dingen beter kan plaatsen en ermee om kan gaan.

Daarnaast heb ik geleerd al die ervaringen vanuit het verleden niet te projecteren in het hier en nu. Wat geweest is, is geweest. Het hier en nu geeft nieuwe ervaringen die niet vergeleken hoeven te worden met ervaringen uit het verleden. Zowel niet bewust als onbewust. Je kunt er hoogstens van leren voor de huidige situatie. Mijn hooggevoeliogheid kan ik, nu ik deze herkent en erkent heb, als kwaliteit zien en inzetten in mijn leven. Dit gegeven heeft mijn leven lichter gemaakt. Het maakt dat ik mijn leven kan leven, hier en nu. Mooi kan maken en daar zelf verantwoordelijk voor ben!
Anderen daar ook bij te kunnen begeleiden ervaar ik als een passie welke mij enorm veel plezier oplevert.

Chinabergen Gitthy aug 2018